Müşterinin internet üzerinden yaptığı müracaat; Firmamız tarafından “Değerlendirilebilir” olduğuna kanaat getirilir ise, müşteri TLF aracılığı ile aranır. Müşteri gerekli bilgilerini firmamıza TLF aracılığı ile vermek isterse; firmamıza kendi adına KKB (kişiye özel kredi kayıt bürosu) sorgulaması yapma hususunda yetki verdiğini de kabul ve beyan etmiş sayılır.

Müşterinin; kredi danışmanlığı için firmamıza verdiği bilgi ve belgelerin sahte olması halinde, bu bilgi ve belgelerin kullanımından kaynaklanan hukuki ve cezai mesuliyet tamamen müşteriye aittir. Kredi kullanımı esnasında bilgi ve belgelerin sahteliği tespit edildiğinde talep edilen kredi işlemi iptal edilecektir.

Faiz oranları ve vadeler bankadan bankaya değişiklik arz etse de Firmamız, sözleşme yaptığı müşterinin meslek, gelir ve talep ettiği kredinin türüne göre müşteriye en uygun bankayı tercih edecektir. Müşteri adına kredi onayı alınan bankanın, müşteriye kredinin kullandırıldığı ana kadar faiz oranları değiştirme hakkına sahip olduğundan, meydana gelecek faiz oranı değişikliklerinden Firmamız sorumlu olmayacaktır.

“Kredi Danışmanlığı Hizmetleri” çerçevesinde Bireysel ve Ticari Kredi talepleri doğrultusunda;Guvenilirkredi.com

* Maliyet yönünden en uygun kredi kaynaklarının saptanması,
* Gerekli bilgi ve belgelerin temini,
* Gerekli fiziki ve mali projelendirmelerin yapılması,
* Bankalardan WEB üzerinden hızlı kredi onaylatılması,
* Başvuru dosyalarının hazırlanması, takibi ve sonuçlandırılması,
* Genel, bölgesel, sektörel ve ekonomik krizler veya yanlış borçlanma politikaları nedeniyle oluşan nakit sıkışıklığının giderilmesi konusunda, şahısların ve firmaların mevcut mali durumları dikkate alınarak, mevcut borcun daha uzun vadeye yayılması ve düşük maliyetli kredilerle yeniden yapılandırılması konularında hizmet sunacaktır.

Guvelirkredi.com yaptığı her türlü işlemlerden komisyon ücreti almaktadır. Alınan komisyonlar iş bitimlerinde nakit ve elden olarak tesli edilir.

İş bu sözlemede yazı olan her maddeyi okudum ve kendi iradem ile kabul / beyan ediyiyorum. Her türlü anlaşmazlıklarda Ankara Mahkemeleri yolunun açık olduğunu bilerek ve anlayarak sözleşmeyi kabul ve beyan ediyorum.

Guvenilirkredi.com
Kredi Danışmanlık Hizmetleri